Johannes Jansson

Photographer

Sigbjørn Johnsen

Sigbjørn Johnsen, minister of finance Norway.